Search

מגוף “גל” הפעלה חשמלית דורות S-100

מגוף "גל" הפעלה חשמלית דורות S-100

ברזון סולנואידי תלת-דרכי המופעל בזרם חשמלי או בפולס
חשמלי, פותח וסוגר את המגוף הראשי.
המגוף הסטנדרטי מסופק במצב “רגיל סגור”  N.C
המצב “רגיל פתוח”  N.O הוא אופציונלי.
ניתן להוסיף הפעלה חשמלית ליישומי בקרה אחרים לפי דרישה.

הוסף להצעת מחיר

תיאור

דורות סדרה 100

חברת “דורות מגופי פיקוד ובקרה” היא זו שהציגה בפעם הראשונה
את מגופי מגופי אטימת הדיאפרגמה הישירה בפני השוק העולמי,
בשנת 1982.
מגוף זה מופעל על ידי לחץ הקו ומשמש במגוון יישומי בקרה
במערכות אספקת מים, כיבוי אש, שפכים תעשייתיים והשקיה.
הרכיב הנע היחיד הוא דיאפרגמה משוריינת, אשר:
א. אוטמת את המגוף הסגור למעבר נוזלים.
ב. מאפשרת מעבר חופשי כשהמגוף פתוח לגמרי, תוך הפרעה
מינימלית לספיקה בקו.
ג. שונקת את מעבר המים במגוף בהתאם לתנאים ההידראוליים
הנדרשים בויסות.
ניתן לסגור או לווסת את המגוף באמצעות לחץ הקו או
באמצעות מקור לחץ נפרד חיצוני בלחץ השווה
ללחץ הקו, או גבוה ממנו.
מגופי סידרה 100 מתוצרת דורות מאפשרים תחזוקה קלה
ללא פירוק מהקו, גם בידי עובדים לא מיומנים ובאמצעות כלים
בסיסיים.
ללא צירים, מיסבי הובלה או אטמים שעשויים לסבול מקורוזיה
וללא חשש מבלאי עקב לכלוך שוחק במים או בכימיקלים.

המגוף שומר על לחץ מורד קבוע, ללא תלות בשינויי זרימה או
שינויי לחץ במעלה המגוף. הפיקוד על המגוף יכול להתבצע על
ידי נווט דו דרכי, עם הפסד עומד מינימלי במצב “פתוח”, או נווט
תלת דרכי, המאפשר פתיחה מלאה של המגוף.

מידע נוסף

קוטר

"2 – DN50, "3 – DN80, "4 – DN100, "6 – DN150, "8 – DN200, "10 – DN250, "12 – DN300

רקע 3

לא מצאתם פתרון?
רוצים להתייעץ?

נשמח להתאים לכם את המוצר הנכון עבורכם. פנו אלינו ונשוב אליכם בהקדם, או צרו קשר עם אחד מהסוכנים שלנו.

מרכז/דרום חניאל  054-4827661
צפון אבישי 050-6971187

יש לכם שאלה על:
מגוף “גל” הפעלה חשמלית דורות S-100?

מגוף "גל" הפעלה חשמלית דורות S-100

נשמח להתאים לכם את המוצר הנכון עבורכם. פנו אלינו ונשוב אליכם בהקדם, או צרו קשר עם אחד מהסוכנים שלנו.

התחל שיחה
שלום
כיצד נוכל לסייע?
Call Now Button