מדי מים לחקלאות והשקיה

מד מים וולטמן רקורד WMR

מד מים וולטמן רקורד WMR

מד מים ממשפחת הוולטמנים, בעל העברה מגנטית. תכנון בעל מרווח רחב סביב הט...

פרטים נוספים

מד מים לחקלאות והשקיה IRT

מד מים לחקלאות והשקיה IRT

מד מים טנגנציאלי המיועד למדידת מים ונוזלים לצרכי השקיה, שפכים ונוזלים ...

פרטים נוספים